Αρχική Blog Σελίδα 2

Ένας «άγνωστος» άγιος Ιάκωβος της Εκκλησίας (εορτάζει την 1η Νοεμβρίου)

του Αρχιμ.Ιακώβου Κανάκη

Ο οσιομάρτυς Ιάκωβος καταγόταν απὸ την περιοχή της Καστοριάς. Οι γονείς του ήταν απλοὶ και άσημοι άνθρωποι, αλλά ζούσαν με ταπείνωση και σεμνότητα. Τα ονόματά τους ήταν Μαρτίνος και Παρασκευή. Είχαν, εκτός απὸ τον Ιάκωβο, και έναν ακόμη γιο. Ενώ ακόμα ζούσαν προβλέποντας το τέλος τους, μοίρασαν την περιούσια τους στους δύο γιους τους και μετὰ απὸ λίγο καιρὸ αναπαύθηκαν και οι δύο ἐν Κυρίῳ.
Ο ένας τους γιος, ο Ιάκωβος, ήταν βοσκὸς προβάτων και σεβόταν τον Θεό. Γι’ αυτὸ και ο μισθαποδότης Κύριος για την καλή του πολιτεία τον ευλόγησε και τον αντάμειψε με πλούσια υλικὰ αγαθά. Δυστυχώς όμως η ευημερία του αυτή, προκάλεσε τον φθόνο του αδερφού του, όπως συνέβη στην Παλαιὰ Διαθήκη με τον Κάϊν και τον Άβελ. Ο φθόνος του αδελφού του τον έκανε να συκοφαντήσει τον Ιάκωβο στον κριτὴ της περιοχής, ο οποίος όμως μετὰ απὸ έλεγχο που διεξήγαγε, τον έκρινε αθώο και τον άφησε ελεύθερο.
Ο Ιάκωβος κατάλαβε το σατανικὸ και απύθμενο μίσος του αδερφού του και έτσι, για να αποφύγει τα χειρότερα, αποφάσισε να ξενιτευθεί. Αναχώρησε λοιπὸν απὸ την πατρίδα του με προορισμὸ την Κωνσταντινούπολη. Εκεί εμπορευόμενος κρεατικά, απέκτησε και πάλι πολλὰ χρήματα, ώστε έγινε γνωστὸς στην ευρύτερη περιοχή.
Μια ημέρα ένας Αγαρηνὸς άρχοντας τον εκάλεσε σε δείπνο στην οικία του. Εκεί έγινε αντιληπτὸ πως ήταν ο μόνος απὸ τους συνδαιτυμόνες, που δεν έτρωγε απὸ τα φαγητά. Όταν τον ρώτησαν τον λόγο, απάντησε: «Επειδὴ βρισκόμαστε σε περίοδο νηστείας, δεν τρώγω». Τότε ο οικοδεσπότης αναστενάζοντας είπε: «Όντως μεγάλη πίστη έχετε εσείς οι Χριστιανοί». Και ο Ιάκωβος χαρούμενος, αλλὰ και γεμάτος απορία του είπε: «Και πού γνωρίζεις εσὺ την πίστη των Χριστιανών;». Ο άρχοντας τότε ανέφερε ένα περιστατικό, το οποίο σημάδεψε την ζωή του και ήταν η αιτία του σεβασμού του προς τους Χριστιανούς. Διηγήθηκε πως η σύζυγός του συνέβη να δαιμονισθεί. Και ενώ επισκέφθηκε πολλούς, για να βρει γιατρειά, η κατάστασή της χειροτέρευε, ώσπου ένας φίλος αληθινὸς πρότεινε στον άρχοντα να πάει σ’ ένα χριστιανὸ ιερέα, που είχε φήμη Αγίου και ευλαβούς ανθρώπου. Ο άρχοντας επισκέφθηκε τον Πατριάρχη, γιατὶ αυτός, ήταν ο ενάρετος κληρικὸς στον οποίο τον παρέπεμψαν. Ο Πατριάρχης, μέσα στο Ιερὸ της Εκκλησίας, τοποθέτησε το Ευαγγέλιο επάνω στην γυναίκα του και μέχρι την ολοκλήρωση της Ευαγγελικής περικοπής, η δαιμονισμένη βρήκε την ποθούμενη υγεία της. Μετὰ τη σύντομη αυτὴ διήγηση ο άρχοντας ομολόγησε ενώπιον όλων: «Αν δεν εφοβούμεθα τους εξουσιαστὰς τόσο εγώ, όσο και οι συν εμοί, θα γινόμεθα Χριστιανοί». Ο Ιάκωβος απὸ την προσωπικὴ αυτὴ εμπειρία τού άρχοντα πολὺ ωφελήθηκε. Η πίστη του στον Χριστὸ στερεώθηκε ακόμη περισσότερο. Απὸ την ώρα που άκουσε την πραγματικὴ αυτὴ ιστορία, δεν έβρισκε την στιγμὴ να συναντηθεί με τον ευλαβή Πατριάρχη. Έτσι, μετὰ απὸ λίγες μέρες συναντήθηκε μαζί του και άκουσε απὸ το στόμα του λόγον ωφελείας. Η καρδιά του ήταν γη αγαθὴ και ο σπόρος των πνευματικών λόγων του Πατριάρχη καρποφόρησαν πολύ καρπόν.
Οι λόγοι του Πατριάρχη ήταν χαραγμένοι στο νου του Ιακώβου και η καρδιά του άρχιζε να φλέγεται για την αγάπη του Εσταυρωμένου Ιησού. Άρχιζε να αισθάνεται τη ματαιότητα του κόσμου τούτου και να ορέγεται τους καρποὺς της Βασιλείας των Ουρανών. Αφού πρώτα διασκόρπισε όλη την περιουσία του στους φτωχούς, αναχώρησε για το Θεοτοκοβάδιστο Άγιον Όρος. Επιθυμούσε σφοδρώς την επικοινωνία με Αγίους Ασκητὲς απὸ τους οποίους θα διδασκόταν τα μυστικὰ της πνευματικής ζωής. Αφού περιηγήθηκε σε όλα τα μοναστήρια, κατέληξε στην μονὴ Δοχειαρίου, όπου και έλαβε το μοναχικὸ σχήμα. Η άσκηση, την οποία επέβαλε στον εαυτό του, ήταν αυστηρότατη.
Στο μοναστήρι αυτὸ έμεινε τρία χρόνια προοδεύοντας τόσο πολὺ στην υπακοὴ και στην ταπείνωση, ώστε όλοι τον θαύμαζαν και τον αγαπούσαν. Η φλεγομένη καρδιά του όμως ποθούσε όλο και περισσότερο τον Νυμφίο Χριστό. Γι’ αυτὸ ζήτησε ευλογία απὸ τον ηγούμενο, να πορευθεί σε τόπο περισσότερο ερημικὸ και ησυχαστικό. Έτσι, ο Θεὸς κατηύθυνε τα βήματά του κάπου αλλού στο Άγιο Όρος. Πήγε σε ένα μικρὸ μονύδριο, παλιὸ και ερειπωμένο κοντὰ στη Μονὴ Ιβήρων. Και απὸ εκεί όμως μετὰ απὸ αρκετὸ καιρὸ αναχώρησε και εξήλθε απὸ το Άγιο Όρος με την ευλογία βέβαια του ηγουμένου του. Αναχώρησε, γιατὶ πονούσε για την υπόδουλη πατρίδα και το πονεμένο γένος. Πορεύθηκε, λοιπόν, στην περιοχὴ της Αιτωλίας και πιο συγκεκριμένα στην Ιερὰ Μονὴ Προδρόμου (Αναλήψεως) Δερβέκιστας. Εκεί εργάσθηκε χειρωνακτικὰ και αρκετὰ κοπιαστικὰ για την αναστύλωσή της. Ωστόσο, συνέχισε την ασκητική του πολιτεία με ιερὸ ζήλο. Όμως, όσο κι αν προοδεύει ο πιστός, ακόμη και κληρικὸς να είναι, έχει ανάγκη πνευματικού καθοδηγού. Γι’ αυτὸ και υποτάσσεται στον γέροντα Ιγνάτιο, άνθρωπο ενάρετο και πνευματικὰ ανυψωμένο.
Η παραμονὴ του Θείου Ιακώβου στη μονὴ ήταν εξαετής, περίοδος, που διανύθηκε με πνευματικὲς χαρὲς και ευλογίες. Αλλὰ ο διάβολος δεν τον άφηνε ούτε στιγμὴ χωρίς πειρασμό. Συνεχώς με ενθυμήσεις του παρελθόντος και με ακάθαρτους λογισμοὺς προσπαθούσε να τον κάμψει και να τον απογοητεύσει. Όμως η αγία ταπείνωση και η εκτενὴς ικεσία του τον κράτησαν ως στύλο ακλόνητο στην κατὰ Θεὸν πορεία του. Οι επιθέσεις των δαιμόνων ήταν απερίγραπτες, αφού πολλὲς φορὲς χτυπούσαν το κελλί του τόσο δυνατά, που ο Όσιος αισθανόταν ότι το κτίριο θα γκρεμισθεί. Και πάλι όμως σχηματίζοντας το σημείο του Τιμίου Σταυρού ο κίνδυνος απομακρυνόταν.
Ο Άγιος, συν τω χρόνῳ, απέκτησε ως δώρα χαρίσματα απὸ τον Θεό, όπως τη διόραση, την προόραση και τη διάκριση. Μύρια θαυμαστὰ γεγονότα συνέβαιναν στο καθημερινὸ του ημερολόγιο, ώστε φαινόταν ότι είχε καταστεί σκεύος αγιασμένο, κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος. Ωστόσο παρ’ όλη την πνευματική του πρόοδο συνεχώς καταδιώκονταν απὸ τον αρχέκακο, ο οποίος άλλοτε «εκ δεξιών» και άλλοτε «εξ ευωνύμων» προσπαθούσε να παγιδεύσει τον άνθρωπο του Θεού.
Μια μέρα που ο Όσιος στεκόταν έξω απὸ το κελλί του, ένας αγριόχοιρος, φοβερὸς και στην όψη ακόμη ήρθε καταπάνω του. Όταν όμως εκείνος με το χέρι του τύπωσε το σημείο του Σταυρού, απευθείας το άγριο ζώο απομακρύνθηκε. Άλλοτε πάλι, καθὼς έκανε τον κανόνα του, αργὰ την νύκτα, είδε ένα φως να μπαίνει στο κελλί του και μέσα στο φως διέκρινε ένα ομοίωμα αγγέλου. Αφού φώναξε «Επιτιμήσαί σοι· Κύριος ο Θεός, διάβολε· γνωρίζω τα πολύπλοκα μαγικά σου τεχνάσματα», το φως ευθὺς εξαφανίσθηκε.
Μια άλλη φορὰ μάλιστα αξιώθηκε της οράσεως του Θείου Φωτός. Ο πιστός, που αγωνίζεται με την χάρη του Θεού και καθαρίζει την ψυχή του απὸ τα ψυχοφθόρα πάθη αξιώνεται της οράσεως αυτού του Φωτός (Άκτιστο Φως). Η θέα του Φωτὸς αυτού δήλωνε την μεγάλη πνευματική του πρόοδο. Μια ημέρα ένοιωσε μέσα στην καρδιὰ του μια ζεστασιὰ και ταυτόχρονα μια απέραντη αγάπη για το Θεό, αλλὰ και για κάθε άνθρωπο. Λίγο αργότερα το φως αυξήθηκε και τελικὰ έγινε μια μεγάλη φλόγα, που τον άρπαξε σε ύψος ακατάληπτο. Είδε λοιπὸν απὸ ψηλὰ ο άγιός μας τα τάγματα των αγίων Αγγέλων του Θεού. Αλλὰ ενώ αυτὴ η εμπειρία τον πλημμύρισε απὸ ανέκφραστη χαρά, άλλη φορὰ συνέβη να δει και να αισθανθεί πράγματα, για τα οποία η καρδιά του πόνεσε πολύ. «Αρπάχθηκε» στα κάτω μέρη της γης, στον Άδη. Εκεί συνάντησε ψυχὲς αμετανόητων ανθρώπων. Η καρδιά του πόνεσε τόσο πολύ, που χαρακτήρισε την κατάσταση στην Κόλαση τάρταρο και γέεννα του πυρός.
Αυτὲς τις μοναδικές του εμπειρίες δεν τις κοινολογούσε σε όλους, αλλὰ μόνο εκεί, που το χάρισμα της διακρίσεως τον καθοδηγούσε. Η πολιτεία του Αγίου Ιακώβου ήταν «αρίστη» και αυτὸ έκανε πολλοὺς νέους να τον προσεγγίσουν και να τον έχουν πνευματικὸ καθοδηγό τους. Δύο νέοι μοναχοί, που ονομάζονταν Διονύσιος και Ιάκωβος έγιναν πιστὰ πνευματικά του παιδιά. Θα είναι αυτοί, που θα τον ακολουθήσουν μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής τους, ακόμα και στο μαρτύριο.
Ο διάβολος, όπως προείπαμε, μισούσε θανάσιμα την όλη διακονία του Οσίου και γι’ αυτὸ σχεδίασε κάτι φοβερὸ για τον αθλητὴ του Θεού: μια εντελώς ανυπόστατη συκοφαντία. Τον συκοφάντησαν ότι δήθεν είναι εχθρὸς της Πολιτείας και της Κρατικής εξουσίας. Όργανο στο σχέδιο αυτό δεν ήταν ένας απλός ἢ τυχαίος άνθρωπος, αλλά ένας Μητροπολίτης. Ὁ Μητροπολίτης Άρτας Ακάκιος.
Αρχικά τον άγιο συνέλαβαν μαζί με τους δύο πιστούς του μαθητὲς τον Ιάκωβο και τον Διονύσιο και στη συνέχεια έστειλαν και τους τρεις δέσμιους στις φυλακές των Τρικάλων, της Ανδριανουπόλεως, και του Διδυμοτείχου. Ενώπιον του Σουλτάνου ο Οσιομάρτυς, ομολόγησε την πίστη του στον Ιησού Χριστὸ και αυτὸ έγινε αιτία να βασανισθεί φρικτὰ για δεκαεπτὰ ημέρες και τελικὰ να μαρτυρήσει με αγχόνη μαζὶ με τους υποτακτικούς του. Η ημερομηνία του μαρτυρίου τους έχει προδιορισθεί την 1η Νοεμβρίου 1519. Τα τίμια λείψανα των τριών μαρτύρων εξαγοράσθηκαν απὸ ευλαβείς Χριστιανούς, οι οποίοι και με τις δέουσες τιμές, τα τοποθέτησαν σε μέρος ασφαλές, στο Αρβανιτοχώρι. Μετὰ την παρέλευση τριών ετών τα μετέφεραν στην Ιερὰ Μονὴ Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στην περιοχὴ Γαλάτιστα Χαλκιδικής.
Για αρκετὸ καιρὸ πολλοὶ πιστοὶ παρατηρούσαν ότι τις νύχτες οι τάφοι των τριών μαρτύρων ανέπεμπαν ένα φως ουράνιο, το οποίο φώτιζε όλη τη γύρω περιοχή. Το γεγονός αυτὸ ήταν βέβαια σημείο της Αγιότητος των μαρτύρων και της παρρησίας που βρήκαν οι ψυχές τους ενώπιον του δικαιοκρίτη Θεού.
Ο Οσιομάρτυς Ιάκωβος ως Πνευματικὸς καθοδηγὸς μυριάδων ανθρώπων, μοναχών και λαϊκών, ως άνθρωπος του Θεού, καθοδηγεί και σήμερα όλους όσοι το επιθυμούν να φθάσουν στην θεοκοινωνία!

Εγκαίνια στο Ησυχαστήριο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Παραβόλας Τριχωνίδος

Μεσα στην Αναστάσιμη λαμπρότητα, με κάθε μεγαλοπρέπεια και κατά την καθιερωμένη εκκλησιαστική τάξη, πραγματοποιήθηκαν την 30 Απριλίου 2019, Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος, τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, στο Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που βρίσκεται στην Παραβόλα Τριχωνίδος.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, αφού μετέφερε τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων που επρόκειτο να τοποθετηθούν στο εσωτερικό της Αγίας Τραπέζης,χοροστάτησεστην ακολουθία του Όρθρου και ακολούθως τέλεσε την ακολουθία των Εγκαινίων του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά. Στη συνέχεια προεξήρχε στην πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην εγκαινιασθείσα Αγία Τράπεζα.

Κατά την διάρκεια της τελετής των Εγκαινίων, ἐγινε εξήγηση των τελουμένων στους πιστούς, ώστε να κατανοούν τα στάδια της ακολουθίας, ενώ ιδιαιτέρα λαμπρότητα προσέφερε ο χορός των Ιεροψαλτών, αποτελούμενος από καθηγητές της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγρινίου, της Ιεράς Μητροπόλεως.

Κατά την απόλυση, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς συνεχάρη και ευχαρίστησε την Γερόντισσα του Ιερού Ησυχαστηρίου Καθηγουμένη Παρασκευή Μοναχή, για την ίδρυση και ανέγερση όλου του συγκροτήματος της Ιεράς Μονής. Ευχήθηκε «όλη η Αδελφότητα να αγιάζεται και να προοδεύει πάντοτε πνευματικά», ενώ ευχαρίστησε και όλους όσους κοπίασαν για την ετοιμασία των Εγκαινίων.

Μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος κ. Κοσμάς τόνισε τα εξής:

« Να δοξάσουμε το Θεό μας, γιατί αυτές τις ημέρες τις πονηρές, κατά τις οποίες πολλοί αγωνίζονται να ξεριζώσουν τον Χριστό μας από τις καρδιές των Ελλήνων, των Ορθοδόξων Χριστιανών, εγκαινιάζονται Ιεροί Ναοί και οι πιστοί υπάρχουν εδώ και προσεύχονται, αγαπούν την Εκκλησία κι έρχονται σ’ Αυτήν για να αγιάζονται.

» Όπου υπάρχει ένας Ναός, λένε οι Πατέρες, φεύγουν οι δαίμονες, κι αυτό γίνεται κι εδώ από σήμερα ιδιαιτέρως, μετά τον εγκαινιασμό του Ιερού Ναού.

» Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, στο όνομα του οποίου τιμάται ο Ιερός Ναός, λέει πως ο κυρίως Ναός είναι ο ουρανός και το ιερό Θυσιαστήριο ο θρόνος του Θεού. Ας σκεφθούμε, λοιπόν, πόσο εμείς αξιωθήκαμε σήμερα να πλησιάσουμε στο θρόνο του Θεού και να καταθέσουμε στο φυτό της Αγίας Τραπέζης αποτμήματα ιερών Λειψάνων Αγίων Μαρτύρων, που θα παραμένουν πλέον εδώ ως στήριγμα και θα φέρουν ευλογία στην Ιερά Μονή. Θα δέονται για όλους οι Άγιοί μας, αφού επάνω τους θα τελείται η αναίμακτος θυσία.

» Επειδή αυτά τα διδάγματα είναι μεγάλα κι εμείς είναι δύσκολο να τα κατανοήσουμε με την χωματένια ζωή που έχουμε, ας προσευχόμαστε να μας φωτἰζει ο Θεός να ζούμε σωστά, αληθινά, ταπεινά, με φλόγα πίστεως και αγάπης στο Χριστό μας.

» Εγκαινιάστηκε σήμερα ο Ιερός Ναός για εμάς, για να εισερχόμαστε εμείς μέσα σ΄ αυτόν και να αγιαζόμαστε. Όταν όμως εμείς ακάθαρτοι ερχόμαστε μέσα στο Ναό, με εγωισμό, με πάθη και με σαρκικό φρόνημα, πως θα αγιαζόμαστε, αφού σε ακαθάρτους δεν πλησιάζει ο Θεός;  Γι’ αυτό ας εγκαινιάσουμε κι εμείς τον εαυτό μας, να δεχθούμε το αναστάσιμο Φως του Πάσχα και να εξαγιάσουμε τον εαυτό μας, ώστε έτσι καθαροί, με αρετές, ξένοι από πάθη και αδυναμίες, με πολύ ταπείνωση, προσευχή και αγάπη Χριστού, να ερχόμαστε μέσα στο Ναό, να δοξάζουμε το Θεό μας και να φεύγουμε χριστοφόροι και αναγεννημένοι».

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας της  Ιεράς  Μητροπόλεως

Ο Μητροπ. Πατρών & Γόρτυνος Στον Εορτασμό Της Παναγίας Τρυπητής Στην Ι.Μ.Καλαβρύτων

Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος η Πολιούχος του Αι-γίου, Παναγία Τρυπητή, στο Ιερό Προσκύνημα της οποίας συνέρρευσαν το τελευταίο διήμερο χιλιάδες πιστοί από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα Της και να ζητήσουν τη βοήθειά Της.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες, οπότε και στο Ιερό Προ-σκύνημα τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, ενώ τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Πανοσολογιώ-τατος Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος Κάρμας, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου. 

Ακολούθησε Αγρυπνία με Παράκληση, την οποία παρακολούθησε πλή-θος πιστών και που ολοκληρώθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σήμερα, ανήμερα της εορτής, τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσο-στόμου και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμία και Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου. Τον Θείο Λόγο κήρυξε από άμβωνος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος αναφέρθηκε με λόγια γλυκά για την Υπεραγία Θεοτόκο.

Η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας ξεκίνησε λίγο μετά τις 11π.μ. με την εκκίνηση της πομπής από το Ιερό Προσκύνημα. Μαθητές, πρόσκοποι αλλά και μέλη του Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης «Βοστίτσα 1821» συνόδευσαν την Ιερά Εικόνα, ενώ τις δέουσες τιμές απέδωσαν αγήματα του Πεζικού, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και οι Φιλαρμονικές Αιγίου, Ακράτας και Αιγείρας μαζί με Φιλαρμονικές των Σωμάτων Ασφαλείας. Στο πέρασμα δε της Θαυματουργής Εικόνας εκατοντάδες ήσαν οι πιστοί που κρατούσαν αναμμένα κεριά και έραιναν τους δρόμους με ροδοπέταλα.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Μέσω της καθιερωμένης διαδρομής (Ζωοδόχου Πηγής, Μιχαλοπούλου, Ερμού, Ασημάκη Φωτήλα) η πομπή έφθασε στις 11.45π.μ. στην πλατεία Αγίας Λαύρας, όπου αναπέμφθηκε δέηση και ακολούθως ο φιλοξενούμενος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας εξεφώνησε την πανηγυρική ομιλία.

Φέτος η Ιερά Εικόνα δεν τοποθετήθηκε σε όχημα ανοιχτού τύπου τής Πυροσβεστικής προκειμένου να πραγματοποιήσει τον καθιερωμένο γύρο σε κεντρικές οδούς τής πόλης αλλά κατευθύνθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Αιγίου, όπου και θα παραμείνει έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Προσκυνήματος και του περιβάλλοντος χώρου, οι οποίες ξεκινούν σύντομα και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εξασφαλίστηκε μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Πανοσολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος Κάρμας: «Η πίστη μας προς την Παναγία ομορφαίνει τη ζωή μας και γαληνεύει την ψυχή μας»

«Η σημερινή εορτή αποτελεί για όλους μας μία υπενθύμιση της ζωντανής πραγματικότητας. Ότι η Παναγία μας -κατ’ άνθρωπον- είναι η πηγή της ζωής και δι’ Αυτής ο Χριστός μας είναι η αληθινή ζωή και ο χορηγός της ζωής. Αυτή είναι η πηγή των ιαμάτων και των πνευματικών χαρισμάτων σε κάθε άνθρωπο που Την εμπιστεύεται, Την παρακαλεί και Την προσκαλεί στη ζωή του. Με βοηθό την Παναγία μας μπορούμε να υπομείνουμε τους πόνους, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις δοκιμασίες της ζωής, την υποκρισία, διότι ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν σηματοδοτούν το τέλος αλλά είναι μία παρένθεση στην προοπτική της χαράς που χάραξε για εμάς η Ανάσταση του Θεανθρώπου», ήταν το μήνυμα του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, ο οποίος λίγο πριν ολοκληρωθεί ο χθεσινός Αρχιερατικός Εσπερινός κατέληξε με τα εξής λόγια: «Η πίστη μας προς την Παναγία ομορφαίνει τη ζωή μας και γαληνεύει την ψυχή μας. Αυτή είναι χορηγός υλικής και πνευματικής ζωής, θνητής και αθανάτου, φθαρτής και αφθάρτου, εφόσον γέννησε τον Υιόν και Λόγον του μόνου αληθινού Θεού. Είναι το ζωήρρυτον ύδωρ που μας πλημμυρίζει με ανεξάντλητη χάρη. Η Παναγία ας είναι για όλους μας η καταφυγή, η ελπίδα, το λιμάνι και η παρηγοριά μας, με της οποίας τις προσευχές εις τον Υιόν Της εύχομαι να εξασφαλίσουμε το εισιτήριο για να εισέλθουμε νικητές στην Βασιλεία του Αναστημένου Χριστού μας». 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος: «Εύχομαι η Παναγία να συνεχίσει να φωτίζει τα σκοτάδια της ψυχής μας!»

«Μέσα σε αυτή την λαμπροφόρο αναστάσιμη περίοδο, ο δαφνοστολι-σμένος ναός της Παναγίας Τρυπητής, της Κυράς του Αιγίου, μας κάλεσε προκειμένου να Την τιμήσουμε αλλά και να Την ευχαριστήσουμε, εκφράζοντας ο καθένας με τον τρόπο του την ευγνωμοσύνη μας για τις πολλές και άφθονες δωρεές Της στη ζωή μας», ανέφερε αρχικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η χάρις τής Παναγίας μάς αγκαλιάζει όλους αφού μας αξίωσε να έρθουμε εδώ να δοξάσουμε το όνομά Της και τον Αναστάντα Κύριο».

Και συνέχισε ως εξής: «Για μας τους Έλληνες η Ανάσταση του Χριστού είναι ο λόγος της υπάρξεώς μας, το φως της ζωής μας. Η αθρόα προσέ-λευση του κόσμου στους ναούς και η προσευχή είναι η πιο ηχηρή απά-ντηση σε όσους θέλουν να γκρεμίσουν τον Θεό από τις καρδιές των αν-θρώπων και να τους οδηγήσουν στην απελπισία. Μόνο ενωμένοι μπο-ρούμε να αντιμετωπίσουμε τους μεγάλους κινδύνους που απειλούν την Ιστορία, τον Πολιτισμό, τα ήθη, τις παραδόσεις και την πνευματική μας ακεραιότητα. Γι’ αυτό και παρακαλούμε την Παναγία Τρυπητή μέσα από την καρδιά μας να βοηθήσει τον λαό μας στην αδυναμία του, να φωτίσει τα παιδιά μας ώστε να βρουν το δρόμο τής σωτηρίας. Και θέλω να γνωρίζετε πως, παρά το γεγονός ότι πολλάκις λυπούμε τον Κύριό μας αλλά και την Υπεραγία Θεοτόκο, Εκείνη δέεται ακόμα πιο δυνατά για όλους μας. Εύχομαι η Παναγία μας να συνεχίσει να φωτίζει τα σκοτάδια της ψυχής μας!».

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας: «Η Παναγία φωτίζει την οδοιπορία της ζωής μας»      

«Η Παναγία σήμερα μάς κάλεσε για να αντλήσουμε μέσα από Αυτήν ιάματα και θαύματα, αλλά και να φωτίσουμε την οδοιπορία της ζωής μας. Αυτή είναι που μας βοηθά σε κάθε μας πτώση να βρίσκουμε τη δύναμη να λαμβάνουμε καινούριες πνευματικές εσωτερικές αντοχές, για να μην εκτροχιάζεται η πορεία μας, αλλά για να βρίσκουμε πάντοτε τον δρόμο και να λαμβάνουμε το μήνυμα της Αναστάσεως», τόνισε αρχικά από την πλατεία Αγίας Λαύρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας.

Χαρακτήρισε την Αιγιάλεια ως μία ευλογημένη αλλά και πολύ… τυχερή περιοχή, καθώς διαθέτει έναν άξιο Επίσκοπο, ο οποίος είναι πάντα μπροστάρης στους αγώνες για την Πατρίδα και την Ορθοδοξία. Αφού ευχαρίστησε τον σεπτό Ποιμενάρχη μας για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, ευχήθηκε η «Κυρά του Αιγίου», ως καλή και στοργική μάνα, να συνεχίσει να προστατεύει την περιοχή αλλά και την πολύπαθη πατρίδα μας, η οποία, όπως είπε, δέχεται τα τελευταία χρόνια έναν ανελέητο πόλεμο αξιών και αρχών.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμ-βρόσιος: «Έρχονται δύσκολοι καιροί… Κρατηθείτε από το φουστάνι τής Παναγίας μας!»

«Ευγνωμονώ όλους εσάς γιατί ήρθατε και λαμπρύνατε με την παρουσία σας την γιορτή τής Παναγίας μας. Ευχαριστώ και τους Ιεράρχες γιατί με τις προσευχές τους στηρίζουν τις δικές μας προσευχές. Εύχομαι η Παναγία Τρυπητή να σκέπει και να αγιάζει όλον τον κόσμο. Θέλω να γνωρίζετε ότι, δυστυχώς, έρχονται δύσκολοι καιροί. Όμως, όπως λέει ένας Αγιορείτης Μοναχός, κρατηθείτε από το… φουστάνι τής Παναγίας μας! Είναι η μόνη μας ελπίδα και σωτηρία!», ανέφερε από την κεντρική πλατεία τού Αιγίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Αμβρόσιος.

EΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Λαμπρά Πανήγυρις Του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καϊρου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, θρησκεφτική κατάνυξη και με τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών, εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στην ομώνυμη Πατριαρχική Μονή του Παλαιού Καΐρου.

Η «Δεύτερη Ροτόντα της Ανατολής», η Θεοβάδιστη Πατριαρχική Μονή του Παλαιού Καΐρου, είναι από τα σπουδαιότερα μνημεία του χριστιανισμού. Χτίσθηκε στα θεμέλια του Παλαιού Οχυρού της Βαβυλώναςστην ευρύτερη περιοχή της Μέμφιδας που ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της Κάτω Αιγύπτου.

Την Πέμπτη, 2α Μαίου ε.έ., Η Α. Θ. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, χοροστάτησε στον Μέγα πανηγυρικό Εσπερινό, ενώ την επομένη, 3η Μαίου, ο Μακαριώτατος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος υπό των, Σεβ. Μητροπολίτου Μέμφιδος κ. Νικοδήμου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου, Σεβ. Μητροπολίτου Πηλουσίου κ. Νήφωνα και Θεοφ. ΕπισκόπουΒαβυλώνος κ. Θεοδώρου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου παλαιού Καΐρου.

Παρέστησαν επίσης, ο Εξοχ. Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αίγυπτο κ. Μιχαήλ Διάμεσηςο Εξοχ. Πρόξενος της Ελλάδος κ. Αχιλλέας Μπικής, η Γενική Γραμματέας και Προϊσταμένη της Εφορίας Ναών και Συγχωνευθεισών Κοινοτήτων κα.Χρυσάνθη Σκουφαρίδου, ο Κοινοτικός Επίτροπος και Αρχηγός του 1ου Συστήματος Προσκόπωνκ. Ανδρέας Γιόσρι και εκπρόσωποι της Ελληνικής και Αραβοφώνου Κοινότητας.

Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε Λιτάνευση της θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου πέριξ του Ιερού Ναού, με τη συμμετοχή πλήθους ευλαβών προσκυνητών. Κατόπιν, παρετέθη το καθιερωμένο μοναστηριακό κέρασμα, στην Αίθουσα του Θρόνου.

Η Κορώνη εόρτασε την Πολιούχο της Παναγία Ελεήστρια

Την πολιούχο και προστάτιδά της Παναγία Ελεήστρια τίμησε σήμερα, εορτή της Ζωοδόχου Πηγής,  η Κωμόπολη της Κορώνης. Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, πλαισιούμενος από Ιερείς της περιοχής.

Πλήθος πιστών συνέρρευσε στο Ιερό Προσκύνημα για να προσκυνήσει τη θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας, τα ιερά γλυπτά της οποίας βρέθηκαν με θαυμαστό τρόπο.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε πάνδημη λιτάνευση της χαριτοβρύτου Εικόνος στους δρόμους της γραφικής Κωμόπολης. Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Πύλου – Νέστορος, ενώ την Εικόνα έφεραν επ’ ώμοις άνδρες του Λιμενικού Σώματος.

Στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, αναφέρθηκε στην ιερότητα του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου, τονίζοντας ότι πρέπει να αποτελεί παράδειγμα δύναμης, υπομονής και ελπίδας.

Στον εορτασμό παρέστησαν η Αντιπεριφερειάρχης Αντωνία Μπούζα, οι Δήμαρχοι Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης και Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, ο τ. Υπουργός Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο τ. Βουλευτής Δημήτρης Σαμπαζιώτης, ο Πολιτευτής Μίλτος Χρυσομάλλης, καθώς και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στην Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας

Σε αναστάσιμο κλίμα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας τίμησε με λαμπρότητα την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής.

Την Πέμπτη της Διακαινησίμου, 2 Μαΐου 2019, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής στο Ιερό Παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγής στο Άλσος Νέας Φιλαδελφείας, όπου και κήρυξε τον θείο λόγο.

Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Παρασκευή της Διακαινησίμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ χοροστάτησε στον Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογραίζας στη Νέα Ιωνία, πλαισιωμένος υπό του Πανοσ. Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Γέροντος Βαρθολομαίου, Πατέρων της Μονής και κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της εορτής, η οποία μας υπενθυμίζει τη ζωντανή πραγματικότητα ότι η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η πηγή της ζωής, επισημαίνοντας παράλληλα τις θαυμαστές και σωτήριες επεμβάσεις Της στη ζωή μας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Αρχιμ.Βαρθολομαίος:Η υποκρισία του ανθρώπου εμπρός στην Αγάπη του Θεού

Έφεραν οι «τηρητές» του νόμου την παράνομη πόρνη εμπρός στον Ιησού. Ο νόμος έλεγε ότι η πορνεία τιμωρείται με λιθοβολισμό. Γεμάτοι υποκρισία, προκαλούν τον Ιησού, λέγοντας τι να κάνουν σύμφωνα με τον νόμο.

Ο Ιησούς γνωρίζοντας την υποκρισία τους και το γεγονός ότι μαζί τους επόρνευσε και η «παράνομη» γυναίκα, γεμάτος αγάπη αλλά και θλίψη για την υποκρισία τους, τους λέει: «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω».
Όποιος δηλαδή, τηρεί τον νόμο και εγκρατεύεται, ας ρίξει πρώτος τον λίθο, σύμφωνα με τον νόμο.

Αποκαλύφθηκε η υποκρισία τους μέσα από τον απλό λόγο του Ιησού.
Αποκαλύφθηκε η αγάπη του Θεού για όλα τα πλάσματά Του.
Αποκαλύφθηκε η έννοια Του για διόρθωση του σφάλματος.
Αποκαλύφθηκε η μέριμνά Του για όλους, ακόμη και για τους αμαρτωλούς.
«Πήγαινε και μην αμαρτήσεις πάλι», είπε της γυναίκας, συγχωρώντας της το σφάλμα.

Πόση δικαιοσύνη και αγάπη έχει ο Δίκαιος Κριτής για τον άνθρωπο και πόσο μίσος και υποκρισία έχει ο άνθρωπος για τον άνθρωπο! Ενώ ο άνθρωπος ζει μέσα στην ίδια αμαρτία και το λάθος με τον συνάνθρωπό του και γίνεται αυστηρός κριτής και του προκαλεί πολύ εύκολα πόνο, ο Δίκαιος Κριτής παραβλέπει το σφάλμα και δίνει πάλι την ευκαιρία της διόρθωσης, χαρίζοντας την συγχώρεση.

Είναι τόσο φιλεύσπλαγχνος ο Θεός, που από αγάπη για τον άνθρωπο τολμά και παραμερίζει τον δικό Του λόγο, παρότι ο λόγος Του είναι Νόμος, για να δώσει πάλι στον άνθρωπο – μέσα από την αγάπη Του – την ευκαιρία να επιστρέψει κοντά Του.

Όταν λέει «ο αναμάρτητος» να ρίξει πρώτος τον λίθο, εκεί βρίσκεται Ένας μόνο Αναμάρτητος, ο Ίδιος! Αυτός μόνο, σύμφωνα με τον λόγο Του, έχει το δικαίωμα να ρίξει την πέτρα για να τιμωρήσει την παρανομία της γυναίκας.
Δεν ρίχνει όμως την πέτρα, ως Αναμάρτητος, αλλά συγχωρεί!
Έτσι απλά!

+αρχ. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ι.Μ. Εσφιγμένου

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής Στην Ι.Μ.Λαγκαδά

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με την παρουσία πλήθος πιστών, εορτάστηκε μέσα στο Αναστάσιμο κλίμα της περιόδου που διανύουμε, η Μεγάλη Θεομητορική εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, κατά το διήμερο 02 και 03 Μαΐου  2019, εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.

Την παραμονή της εορτής, Πέμπτη της Διακαινησίμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, χοροστάτησε του Πανηγυρικού Αρχιερατικού Εσπερινού της εορτής, εις τον ενοριακό Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής της ιστορικής περιοχής της Λητής, όπου και φυλάσσεται η φερώνυμος Θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας, η οποία και είχε ευρεθεί, σύμφωνα με μαρτυρίες κατά θαυμαστό τρόπο και μετά από δική της υπόδειξη, στον παρακείμενο δενδροφυτευμένο λόφο που υπάρχει πλησίον και από τότε αναβλύζει το Αγίασμα της Παναγίας, η πηγή του οποίου ευρίσκεται κάτω από Αγία Τράπεζα.

Μετά το πέρας του Πανηγυρικού Εσπερινού ακολούθησε πολιτιστική εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος της Λητής, όπου παρουσιάστηκαν παραδοσιακά τραγούδια και χοροί από διάφορα μέρη της Πατρίδος μας.

Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Παρασκευή της Διακαινησίμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης προέστη της πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, εις τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Ασκού.

Πλήθη πιστών συνέρρευσαν και εφέτος προκειμένου να ασπασθούν την Ιερά και Χαριτόβρυτη Αγία εικόνα της Παναγίας της Ασκονίτισσας (8ος αι.), η οποία είχε μεταφερθεί από τους πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης στις αρχές του 20ου αιώνα.

Μεταξύ αυτών παρέστησαν οι Βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Ιωάννης Αναστασιάδης και Θεόδωρος Καράογλου, ο Αντιπεριφεριάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Φάνης Παπάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Αναστάσιος Σαπλαμίδης, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά και των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής. 

Ακολούθησε παραδοσιακό κέρασμα προς όλους τους παρισταμένους, ενώ χορευτικά σωματεία και σύλλογοι παρουσίασαν μουσικοχορευτική εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στο προαύλιο του Ιερού Ναού.

Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών Ρεντίνας, Ταξιάρχου Κωνσταντίνο Γούναρη, μετέβη εις το Στρατόπεδο «Αντγου Γ. Κατσάνη», όπου και προέστη της Επισήμου Δοξολογίας επί τη μνήμη του Μεγολομάρτυρος Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Προστάτου του Στρατού Ξηράς, ενώ παρακολούθησε στο τέλος την παρουσίαση και την επίδειξη των οπλικών συστημάτων της Ταξιαρχίας. 

Περισσότερες εικόνες ΕΔΩ

Βελγίου Αθηναγόρας: Σήμερα, κοντά σας, είμαι ένας Επίσκοπος ευτυχισμένος!!!

Την καθιερωμένη ημερήσια σύναξη του ιερού κλήρου και της νεολαίας της πραγματοποίησε η Ιερά Μητρόπολη Βελγίου, την Τετάρτη 1η Μαΐου 2019, στην περιοχή του Dilbeek, στα προάστια των Βρυξελλών. Το θέμα της φετινής συνάξεως είχε τίτλο «Η ζωή μετά τον θάνατο», το οποίο αφορούσε το επέκεινα της παρούσης ζωής, τον ρόλο της Ανάστασης του Χριστού σε αυτό και τον αγώνα του πιστού να συνεχίζει να ζει ακόμα και μετά την έξοδό του από τον παρόντα κόσμο.

Η ημερίδα ξεκίνησε με την Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, με την απόδοση των ύμνων σε διάφορες γλώσσες. Κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας εξέφρασε την χαρά του για την πραγματοποίηση της σύναξης των κληρικών του, μαζί με νέους από τις ενορίες της Μητροπόλεως, τόνισε την μεγάλη σημασία της ενίσχυσης του ποιμαντικού έργου της τοπικής Εκκλησίας όσον αφορά τους νέους και ευχήθηκε καλή πρόοδο στις διαλέξεις και το πλούσιο πρόγραμμα της ημερίδας.

Ακολούθως, μετά το πρόγευμα, πραγματοποιήθηκε η κεντρική ομιλία της συνάξεως, η οποία έφερε τον γενικό τίτλο της ημερίδας «Η ζωή μετά τον θάνατο» από τον Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου και Διευθυντή του φλαμανδόφωνου τμήματος του Ινστιτούτου Προπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου «Απόστολος Παύλος», κ. Dominique Verbeke, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα της ζωής και του θανάτου στην ιστορία της ανθρωπότητας και έθεσε προβληματισμούς για συζήτηση. Μετά το τέλος της εισηγήσεως οι ιερείς είχαν μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Μητροπολίτη, όπου ανέπτυξαν διάφορα πρακτικά θέματα και ζητήματα ποιμαντικής, ενώ οι νέοι είχαν μία ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση με τον π. Dominique σχετικά με το θέμα της ομιλίας του.

Το μεσημέρι, μετά το εόρτιο γεύμα στο ύπαιθρο, στο υπέροχο φυσικό περιβάλλον που περιέκλειε το κάστρο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ημερίδα, οι συμμετέχοντες νέοι χωρίστηκαν σε γλωσσικές ομάδες, στις οποίες είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις, να κοινωνήσουν προβληματισμούς και να εκφράσουν τις απόψεις τους τόσο για το θέμα της ζωής και του θανάτου, όσο και για τα διάφορα προβλήματα που απασχολούν έναν Ορθόδοξο νέο στο κέντρο της Ευρώπης σήμερα.

Στο τέλος της ημερίδας έγινε μια γενική ανακεφαλαίωση κατά την οποία ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας ευχαρίστησε τόσο τους κληρικούς, όσο και τους νέους, οι οποίοι έφτασαν στις Βρυξέλλες από τα διάφορα μέρη της Επαρχίας για να συμμετέχουν στην σύναξη. «Η χαρά μας σήμερα είναι μεγάλη, όχι μόνο γιατί διατρέχουμε την Αναστάσιμη περίοδο, αλλά και γιατί για μια ακόμα χρονιά βρισκόμαστε όλοι μαζί, κλήρος και νέοι στον ίδιο τόπο. Σήμερα κοντά σας η δική μου χαρά γίνεται μεγαλύτερη. Σήμερα κοντά σας είμαι ένας Επίσκοπος ευτυχισμένος… Σε λίγο θα αναχωρήσουμε για τα σπίτια μας, για τις ενορίες μας και καλούμαστε να μεταφέρουμε αυτό που ζήσαμε, όσα ακούσαμε και όσα είδαμε σήμερα εδώ. Την χαρά που μας χάρισε ο Αναστημένος Χριστός και η επικοινωνία μεταξύ μας, καλούμαστε να την μεταφέρουμε ως άλλοι Απόστολοι και Μυροφόρες στον κόσμο που ζούμε και αγωνιζόμαστε…» είπε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης.

Τέλος, οι νέοι έδωσαν ραντεβού για την επόμενη καθιερωμένη τριήμερη συνάντηση, η οποία θα λάβει χώρα τον προσεχή Οκτώβριο στο Βέλγιο.

Λαμπρή Εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Γυμνό Ερέτριας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με κάθε μεγαλοπρέπεια μέσα στο αναστάσιμο κλίμα της περιόδου που διανύουμε εορτάστηκε η Μεγάλη Θεομητορική Εορτή της Ζωοδόχου Πηγής  κατά το διήμερο 2 και 3 Μαϊου 2019 στον Πανηγυρίζοντα Βυζαντινό Ιερό Ναό του 12ου αιώνος της Ζωοδόχου Πηγής της επιλεγομένης <Αγιάς> στο Γυμνό του Δήμου Ερέτριας.
Την παραμονή της εορτής Πέμπτη της Διακαινησίμου τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με την συμμετοχή των πιστών που προσήλθαν στον πανηγυρικό εσπερινό.


Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Παρασκευή της Διακαινησίμου τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία την οποίαν ετέλεσε ο Πανοσ Αρχιμ Ρωμανός Μπασινάς εφημέριος της ενορίας Γυμνό με τους ιεροψάλτες να αποδίδουν μελωδικά και πανηγυρικά τους Αναστάσιμους Ύμνους και της Ζωοδόχου Πηγής δίνοντας μία έμφαση στη  υμνολογία στο αναστάσιμο και πανηγυρικό κλίμα της λαμπράς εορτής.

Πλήθος πολλων  πιστών  συνέρρευσαν  και εφέτος  προκειμένου  να  ασπασθούν  την ιερά και χαριτόβρυτη αγία εικόνα της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής της <Αγιάς> όπως την επικαλούνται  οι πιστοί της ενορίας από το Γυμνό και να λάβουν την χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου και αντλήσουν απο το ύδωρ του αγιάσματος που αναβλύζει εκ του ιερού ως ευλογία πνευματική απο την χάρη της. 

Εις το αναλόγιο έψαλαν οι Ιεροψάλτες κ. Ιωάννης Σταμέλος της ενορίας Γυμνό και κ. Δημήτριος Πετρογιάννης Ιεροψάλτης Αγίου Νικολάου Ερέτριας.

Μεταξύ εκ των οποίων παρέστησαν  η Δήμαρχος Ερέτριας κ. Αμφιτριτη Αλημπατέ ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Παρασκευάς.

Φωτογραφίες Δημήτριος Πετρογιάννης.

Η Πανήγυρις Της Ζωοδόχου Πηγής Στο Ορφανοτροφείο Της Ι.Μ.Χαλκίδος

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα, μέσα στο Αναστάσιμο κλίμα, πραγματοποιήθηκε η Πανήγυρις της Ζωοδόχου Πηγής στο ιστορικό Ίδρυμα του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου της Ιεράς Μητροπόλεως στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδος, το οποίο τελεί υπό την Διεύθυνση του Αρχιμ. Νικηφόρου Ευσταθίου – Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ι. Μ. Χαλκίδος, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής.

Την παραμονή της Εορτής, Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός, στον οποίο προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, με την πληθωρική συμμετοχή Ιερέων, ευσεβών πιστών, εντός και εκτός του Ιερού Ναού, στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος, αφού η Πανήγυρις αυτή αποτελεί πόλο έλξης πολλών Χαλκιδέων.

Μετά τον Εσπερινό πραγματοποιήθηκε και η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας, ανά τας οδούς της περιοχής.

Ανήμερα της πανηγύρεως της Ζωοδόχου Πηγής, Παρασκευή 3 Απριλίου 2019, προεξήρχε της Λειτουργικής Συνάξεως ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Αρχιμ. Φιλόθεος Θεοχάρης, με την συμμετοχή και άλλων Ιερέων της Τοπικής μας Εκκλησίας, ενώ τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμ. Τιμόθεος Μπαϊμπάκης – Ιεροκήρυξ της Ι. Μητροπόλεως.

Μετά την Θεία Λειτουργία προσφέρθηκε σε όλους τους ευλαβείς προσκυνητές το καθιερωμένο Αναστάσιμο κέρασμα.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Μητροπ.Γόρτυνος : Μελέτη Αγίων Πατέρων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

(Σειρά κηρυγμάτων)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

1. Ὅλοι, καί οἱ ὀρθόδοξοι καί οἱ προτεστᾶντες, δεχόμαστε ὅτι «ὁ θεολόγος γεννᾶται στίς Ἅγιες Γραφές». Ἐμεῖς ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι συμπληρώνουμε τόν λόγο αὐτό καί λέγουμε, «ὁ θεολόγος γεννᾶται στίς Ἅγιες Γραφές, ὅπως αὐτές τίς ἑρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες»! Ναί! Οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι οἱ σωστοί ἑρμηνευτές τῶν Ἁγίων Γραφῶν, γιατί, λέγουμε γενικά, ἀφοῦ ἡ Ἁγία Γραφή ἔχει ὡς συγγραφέα της τό ῞Αγιο Πνεῦμα, θά πρέπει καί ὁ ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς νά ἔχει τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά τήν ἑρμηνεύσει σωστά. Ἀλλά τό Ἅγιο Πνεῦμα τό ἔχουν οἱ καθαροί στήν ψυχή. Τοιοῦτοι ἦταν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Ἔτσι, δέν ἀρκεῖ μόνο νά μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά καί τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, γιατί αὐτοί, ὡς καθαροί στήν ψυχή, εἶναι οἱ σωστοί ἑρμηνευτές τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ διδαχή μας στόν λαό πρέπει νά εἶναι ποτισμένη ἀπό τήν σοφία τῶν ἁγίων Πατέρων καί εἶναι ἀσέβεια νά ἀμφισβητοῦμε τήν διδασκαλία τους. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μᾶς λέγει ἀκριβῶς: «Τοῦτ᾽ ἔστιν ἀληθής εὐσέβεια, τό μή πρός τούς θεοφόρους Πατέρας ἀμφισβητεῖν»!

Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὅπως εἶναι θαυμαστοί γιά τήν ἁγία ζωή τους, ἔτσι εἶναι θαυμαστοί καί γιά τήν ὡραία καί ὑψηλή θεολογία τους. Ἡ διδασκαλία τους συνιστᾶ ἕναν πύργο ὁμοφωνίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ Πατέρες δέν συγκρούονται μεταξύ τους, ἀλλά ὅλοι τους συμφωνοῦν. Εἶναι ὅμως ἀλήθεια ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ κάθε Πατρός ἔχει ἕνα εὗρος, μία διαπλάτυνση συγκριτικά μέ τούς προηγούμενους  Πατέρες. Ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά ἐξηγήσω αὐτό πού εἶπα: Σέ κάθε ἐποχή συμβαίνει μία θεολογική κρίση,·γιατί κάθε ἐποχή ἔχει ἰδιαίτερα θεολογικά προβλήματα. Καί οἱ Πατέρες τῆς κάθε ἐποχῆς καλοῦνται νά λύσουν τά προβλήματα αὐτά. Καί τά λύνουν πραγματικά μέ βάση τήν διδασκαλία τῶν προηγουμένων Πατέρων. Ἐφαρμόζουν ὅμως τήν διδασκαλία αὐτή στήν ἐποχή τους, γιά νά λύσουν τά προβλήματά της. Ἔτσι αὐξάνεται ἡ προηγούμενη διδασκαλία τῶν προηγουμένων ἁγίων Πατέρων γιατί, χωρίς καθόλου νά ἀλλοιωθεῖ, γίνεται σύγχρονη, ἐπειδή μιλάει στά προβλήματα τῆς ἐποχῆς.

2. Ἕνα μεγάλο λάθος σχετικά μέ τούς ἁγίους Πατέρες εἶναι τό ὅτι τούς σταματήσαμε στόν 8ο αἰώνα καί μιλᾶνε ὅλοι γιά «Ἐποχή τῶν Πατέρων». Ἡ ἀντίληψη αὐτή προέρχεται ἀπό τούς Καθολικούς καί ἔχει τήν ἑξῆς ἁπλῆ ἑρμηνεία της: Οἱ Καθολικοί, ἐπειδή στίς ἀρχές τοῦ 9ου αἰώνα εἰσήγαγαν στό «Πιστεύω» μας τό αἱρετικό «Φιλιόκβε» (ὅτι, δηλαδή, τό Ἅγιο Πνεῦμα προέρχεται καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ) καί καταδικάστηκαν γι᾽ αὐτό ἀπό τήν 8η Οἰκουμενική Σύνοδο, δέν μποροῦν νά δεχθοῦν σάν ἁγίους Πατέρες αὐτούς πού τούς καταδίκασαν. Γι᾽ αὐτό καί σταμάτησαν τούς ἁγίους Πατέρες μέχρι τόν 8ο αἰώνα. Ἔτσι, λοιπόν, οἱ παπικοί, ὅταν μιλᾶνε γιά ἁγίους Πατέρες, ἐννοοῦν μία παλαιά ἐποχή καί λέγουν τήν φράση «ἡ ἐποχή τῶν ἁγίων Πατέρων». Τό κακό ὅμως εἶναι ὅτι λέγουμε καί ᾽μεῖς οἱ ὀρθόδοξοι τήν λανθασμένη αὐτή φράση. Καί εἶναι λανθασμένη ἡ φράση αὐτή, γιατί πάντοτε ὑπάρχει τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν Ἐκκλησία καί πάντοτε λοιπόν ἀναδεικνύονται ἅγιοι Πατέρες σ᾽ αὐτήν, γιά νά δώσουν τήν λύση στά θεολογικά προβλήματα τῆς κάθε ἐποχῆς. Καί στήν σημερινή μας ἐποχή ἀπολαύσαμε ὡς ἁγίους Πατέρες τούς ἁγιασμένους Ἱερομονάχους Ἰάκωβο καί Πορφύριο καί τόν ἅγιο Γέροντα Μοναχό Παΐσιο. Τά βιβλία τῶν Γερόντων αὐτῶν εἶναι τά «Γεροντικά» τῆς ἐποχῆς μας, συνέχεια τῶν «Γεροντικῶν» τῶν μεγάλων ἐκείνων ἀσκητῶν Πατέρων τῆς ἐρήμου. Ὥστε, λοιπόν, δέν πρέπει νά λέγουμε τήν λανθασμένη φράση «ἡ ἐποχή τῶν Πατέρων», πού δυστυχῶς πολυλέγεται.

Ὁ ἀληθινός Θεός πού λατρεύουμε εἶναι αὐτός, τό Ὁποῖον ἔζησαν καί κήρυξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Γι᾽ αὐτό καί λέμε «ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν»! Κάθε λειτουργική Ἀκολουθία, ἀλλά καί τήν ἀτομική μας προσευχή, τήν κατακλείουμε μέ τό «Δι᾽ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν». Γι᾽ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά μελετοῦμε τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τά βιβλία πού πρέπει κυρίως καί μονίμως νά  διαβάζουμε εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ βίοι τῶν Ἁγίων καί τά βιβλία πού ἔχουν τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων. Μαζί μέ αὐτά σπουδαῖο θεολογικό ἀνάγνωσμα εἶναι τό Ἱερό Πηδάλιο, ὅπου παρατίθενται οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ συνισταμένη ὅλων τῶν ἁγίων Πατέρων.

3. Τήν μελέτη τῶν ἁγίων Πατέρων μπορεῖ νά τήν κάνει ὁ καθένας μόνος του παίρνοντας ἕνα-ἕνα Πατέρα καί διαβάζοντας τίς ὁμιλίες του. Ἐμεῖς, στήν σειρά μας αὐτή, θά μελετήσουμε τούς Ἁγίους Πατέρες γενικά καί σφαιρικά. Θά ἀρχίσουμε δέ καί θά προχωροῦμε τήν μελέτη τους κατά χρονολογική σειρά. Θά λέμε τά βασικά στοιχεῖα ἀπό τόν βίο τους καί ἔπειτα θά παραθέτουμε τά βασικά πάλι στοιχεῖα ἀπό τήν διδασκαλία τους. Ἔτσι ἡ μελέτη τους θά εἶναι σύντομη μέν, ἀλλά καί οὐσιαστική. Παρακαλοῦμε ὅμως τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες νά μελετοῦν μέ ζῆλο, σάν καλοί «μαθητές» – αὐτό ἦταν καί τό πρῶτο ὄνομα τῶν χριστιανῶν –, τά ὅσα θά γράφουμε περί τῶν ἁγίων Πατέρων μέ τήν παράθεση τῶν λόγων τους. Θά εἶναι δέ ὡραῖο καί πολύ ὡραῖο, οἱ ἀναγνῶστες νά μαθαίνουν ἀπέξω τά πατερικά χωρία πού παραθέτουμε.

Ἀρχιερεύς Ἰερεμίας