Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισκέφθηκε, για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Νομάρχης της Πόλεως Ali Yerlikaya. Ο Νομάρχης είχε συνάντηση με την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ὁ Ἐξοχ. κ. Νομάρχης τῆς Πόλεως εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 14ην Μαρτίου, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, διά πρώτην φοράν ἀπό τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων του, ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ.Ali Yerlikaya, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Burhan Metin, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου αὐτοῦ Γραφείου, πρός πραγματοποίησιν ἐθιμοτυπικῆς ἐπισκέψεως. Ὁ κ. Νομάρχης ἔσχε συνάντησιν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, καθ᾿ ἥν παρέστη καί ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.
ΤῷἘξοχ. κ. Νομάρχῃ ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί κατά τε τήν ἄφιξιν καί κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων.

Πηγή:orthodoxianewsagency.gr