Σύμφωνα με την επισήμως εκδοθείσα ανακοίνωση Τύπου εκ του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως της 15ης Μαρτίου 2019:

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 15ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονοςκ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦἸ διαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Συνοδικοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπό-λεως κ. Μακάριος, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐργαστηρίου Παραδοσιακῶν Χορῶν καί Λαογραφικῶν Μελε-τῶν Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Βραχίογλου, καί ἐκ τοῦ Συλλόγου Καππαδοκῶν Ν. Ἕβρου «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐντιμ. κ. Θεο-φάνην Ἰσακίδην,Πρόεδροντῆς ΠανελληνίουἙνώσεωςΚαπ-παδοκικῶνΣωματείων,μέλη τῆς Μικτῆς Πολυφωνικῆς Χορῳ-δίας «Μελωδοί» τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γλυφάδας «ὁ Προ-φήτης Ἠλίας», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Σωτηρίου Δογάνη, ὡς καί πιστοί ἐκ Καβάλας καί ἐντεῦθεν.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή : orthodoxianewsagency.gr