Τον δεύτερο κύκλο τού σεμιναρίου με κεντρικό θέμα «Η ενορία ως κύτ-ταρο της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικο – προνοιακής στήριξης» πα-ρακολούθησαν σήμερα το πρωί στο Αίγιο 35 συνολικά κληρικοί και λαϊ-κοί, στο πλαίσιο των επιμορφώσεών τους που πραγματοποιεί και φέτος η Ιερά Μητρόπολις Καλαβρύτων και Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Ί-δρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Κληρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Το σημερινό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Κέ-ντρου Νεότητος «Νέοι Ορίζοντες», όπου προσκεκλημένοι ήταν ο Πανο-σολογιώτατος Αρχιμανδρίτης και Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών π. Γρηγόριος Παπαθωμάς καθώς και ο καθηγητής Θεολογίας – πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ κ. Θωμάς Ιωαννίδης.

Την έναρξη κήρυξε ο Πρωτοσύγκελος της καθ’ ημάς Ιεράς Μη-τροπόλεως, Πανοσολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Βενιανάκης, ο οποίος, αφού πρώτα μετέφερε τις ευλογίες τού Σεβασμιωτάτου Μητρο-πολίτου μας κ. Αμβροσίου, παρουσίασε ένα σύντομο βιογραφικό των σημερινών προσκεκλημένων. Ακολούθησε η εισήγηση του π. Γρηγορίου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η ενορία ως χώρος κοινωνικοποίησης και ευαισθητοποίησης των παιδιών και των εφήβων», ενώ αμέσως μετά ο κ. Ιωαννίδης μίλησε με θέμα «Ενοριακές δράσεις για τη σύγχρονη οικογέ-νεια: μοιραζόμενοι εμπειρίες, λάθη και όνειρα».

Και οι δύο ομιλητές σκιαγράφησαν τα βασικότερα σύγχρονα κοι-νωνικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, επισημαίνοντας παράλληλα τον ρόλο της ενορίας στη διαχείρισή τους. Μέσω των εισηγήσεών τους οι σημερινοί προσκεκλημένοι προσπάθησαν να εμβαθύνουν και να εμπλου-τίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των κληρικών στα θέματα που αφο-ρούν στο κοινωνικό – προνοιακό έργο της ενορίας, ζητώντας τους να προσφέρουν διεξόδους «πνευματικού οξυγόνου» στους ενορίτες τους, έ-τσι ώστε, συνοδοιπορώντας εποικοδομητικά με την οικογένεια, τους νέ-ους και τους αδύναμους, να προσφέρουν ανοιχτές κοινότητες με ανθρω-ποκεντρικό χαρακτήρα και αληθινή καθημερινή επικοινωνία.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των ιερέων και των προσκεκλημένων ομιλητών.

EΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-ΩΣ