Ομιλία  Αρχιμ. Ιακωβου Κανάκη. Αθήνα –  Άγιος Ιωάννης Ρέντης 28.11.2017

 

Πηγή : Αρχιμ.Ιάκωβος Κανάκης www.patiriakovos.gr