Βιβλιοπαρουσίαση Της Θείας Λειτουργίας Στη Σουηδική

 

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης
Birger Jarlsgatan 92, Stockholm 11420

 

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,
Προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα, συλλειτουργούντος του Θεοφ. Επισκόπου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου
10:00 π.μ.

Βιβλιοπαρουσίαση Θείας Λειτουργίας Ιω. Χρυσοστόμου
στη Σουηδική γλώσσα,
από τον Θεοφ. Επίσκοπο Φαναρίου κ. Αγαθάγγελο,
Διευθυντή της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
11:30 π.μ.


 

BOOK PRESENTATION
OF THE DIVINE LITURGY IN SWEDISH
Sunday, April 22, 2018
St. George Greek Orthodox Cathedral
Birger Jarlsgatan 92, Stockholm 11420

Archieratical Divine Liturgy
Presided over by His Eminence
Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia,
and His Grace Bishop Agathangelos of Phanarion
10:00 a.m.

Book Presentation of the Divine Liturgy of St. John Chrysostom
in Swedish, by His Grace Bishop Agathangelos of Phanarion,
Director of Apostoliki Diakonia of the Church of Greece
11:30 a.m.

 


 

BOKPRESENTATION
AV DEN GUDOMLIGA LITURGIN PÅ SVENSKA
Söndag, 22 april 2018
S:t Georgios Grekisk-ortodoxa Katedralen
Birger Jarlsgatan 92, Stockholm 11420
Biskoplig gudomlig liturgi
med Hans Eminens Ärkebiskop Cleopas av Sverige och Skandinavien
samt Hans Nåd Biskop Agathangelos av Fanarion
10:00
Bokpresentation av den J. Chrysostomos gudomliga liturgin på svenska
med Hans Nåd Biskop Agathangelos av Fanarion,
direktör av ”Apostoliki Diakonia”, Grekiska-ortodoxa kyrkan i Grekland
11:30

 

 

φρρρ

 

βιβ