Ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καὶ Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀνακοινοῦται μετὰ τῆς κατ᾽ ἄνθρωπον θλίψεως ἡ εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου κυροῦ Νικολάου Τριανταφύλλου, κατὰ σάρκα πατρὸς τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτῆς, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σταύρου Τριανταφύλλου.

Πληροφορηθεὶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας τὴν εἴδησιν τῆς κοιμήσεως τοῦ πολιοῦ καὶ εὐφήμως γνωστοῦ καὶ κατὰ καιρούς διακονήσαντος ὡς πνευματικοῦ ἐν Βελγίῳ πατρός Νικολάου, ἀπεφάσισεν ὅπως:

  • ἀποσταλῇ συλλυπητήριον μήνυμα πρὸς τὸν υἱὸν τοῦ ἐκδημήσαντος κληρικοῦ καὶ στενὸν αὐτοῦ συνεργάτην π. Σταῦρον καὶ τὴν οἰκογένειάν του καὶ
  • τελεσθῇ, τὴν Κυριακὴν, 4ην Φεβρουαρίου τρ.ἔ, ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς κατ᾽αὐτὸν Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου π. Νικολάου Τριανταφύλλου τελεσθήσεται ἐν τῷ Ιερῷ ναῷ τῆς ᾽Υψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Αἰγάλεω, τὴν Πέμπτην 1-2-2018 τὴν 10ην πρωϊνὴν ἡ δε ταφὴ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἑρμιόνης.

Κύριος ὁ Θεὸς χαρίζηται αὐτῷ ἀνάπαυσιν εἰς τοὺς κόλπους τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Δικαίων, ἐπ’ ἐλπίδι Ἀναστάσεως.

Ἔστω αὐτοῦ ἡ μνήμη ἀγήρως!

Ι.Μ. Βελγίου

unnamed (4)unnamed (5)