«Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπό τοῦ παιδόςσου, ὅτι θλίβομαι, ταχύ ἐπάκουσόν μου, πρόσχες τῇ ψυχῇμου, καί λύτρωσαι αὐτήν».

Μέ τόν Ἑσπερινό τῆς Συγγνώμης, πού τελεῖται τόἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, ἡ Ἐκκλησία μαςἀνοίγει τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Ἡ λέξη «συγγνώμη» προέρχεται ἀπό τό «σύν +γνώμη» (σύν + γιγνώσκω: ἔχω τήν ἴδια γνώμη μέ κάποιον,ἀλλάζω γνώμη, μετανοῶ).

Ἡ κατανυκτική αὐτή περίοδος μετανοίας προσφέρεταιὡς ἕνας ξεχωριστός τρόπος ζωῆς, ὡς ἕνας δρόμος, πούὁδηγεῖ τούς χριστιανούς στήν ἀγκαλιά τοῦ ἀναστάντοςΚυρίου μας. Εἰσερχόμεθα, ὅπως λέγουν οἱ Πατέρες τῆςἘκκλησίας μας, στό «στάδιο τῶν ἀρετῶν».

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς της Τυρινῆς, λέγεταιΚατανυκτικός, ὅπως καί ὅλοι οἱ Ἑσπερινοί τῶν Κυριακῶντῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διότι κατά τήν ὥρα τῆςἈκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ ψάλλονται μέ συντριβή,μετάνοια καί θερμή ἱκεσία, κατανυκτικά Τροπάρια ἐκ τοῦΤριωδίου.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τοῦ Μαρτυρίουτοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Παύλου, πολιούχου Τριπόλεως,καί στά πλαίσια τοῦ προγράμματος πού ἔχει καταρτισθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας,σήμερα Κυριακή, 18η Φεβρουαρίου 2018, στόνπροσκυνηματικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεομάρτυρος ΠαύλουΤριπόλεως, τελέσθηκε ὁ πρῶτος Κατανυκτικός Ἑσπερινόςτῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου μας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, πλαισιωμένουἀπό Ἱερεῖς τῆς Τριπόλεως καί τῆς γύρω περιφέρειας.

Ὁ φιλόχριστος Λαός τῆς πόλεώς μας, κατέκλυσε μέκατάνυξη τόν προσκυνηματικό Ἱερό Ναό ἉγίουΝεομάρτυρος Παύλου, συμμετέχοντας στήν Ἀκολουθίατοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τόνισε τή μεγάλη σημασία, πούἔχει ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Συγγνώμης γιά τήνεἴσοδό μας στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εὐχόμενος νάὁδεύσουμε στόν δύσκολο δρόμο τῆς Τεσσαρακοστῆς μέμετάνοια, ἔτσι ὥστε νά ζήσουμε τή χαρά τῆς Ἀναστάσεωςμέσα ἀπό τήν Ἀκολουθία τῆς Λαμπρῆς καί τοῦ Ἑσπερινοῦτῆς Ἀγάπης.

Στό τέλος τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, Κλῆροςκαί Λαός, ἀντήλλαξαν ἀσπασμούς καί εὐχέςσυγχωρήσεως, ἀφοῦ πρῶτα γονάτισαν εὐλαβικά μπροστάστήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας, λαμβάνοντας τήν εὐχή καίτήν συγχώρεση τοῦ Ποιμενάρχη μας, ἀσπαζόμενοι τόντίμιο Σταυρόν καί τήν ἁγία δεξιά του.

Φωτογραφίες : Λευτέρης Ζαχαρόπουλος

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

0-20-40-80-120-160-200-230-260-270-290-310-320-340-350-38