Η επέτειος της συστάσεως του πρώτου επισήμου Στρατοπέδου των Ἑλλήνων ὑπό του Πολεμάρχου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη

 

Τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 15η Ἀπριλίου 2018, στό χωριό Πάπαρι

ἑορτάστηκε μέ κάθε λαμπρότητα ἡ ἐπέτειος τῆς συστάσεως τοῦ πρώτου

ἐπισήμου Στρατοπέδου τῶν Ἑλλήνων ὑπό τοῦ Πολεμάρχου Θεοδώρου

Κολοκοτρώνη.

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου

Πάπαρι, τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.

Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, πλαισιουμένου

ἀπό Ἱερεῖς καί τούς Διακόνους τῆς Μητροπόλεως.

Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε ἱερό Μνημόσυνο στόν Ἀνδριάντα τοῦ

Πολεμάρχου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ἐπί τῆς κεντρικῆς πλατείας, ὑπέρ

μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως πάντων τῶν ὑπέρ Πίστεως καί

Πατρίδος ἀγωνισαμένων καί πεσόντων, ὡς καί τῶν Ὁπλαρχηγῶν καί λοιπῶν

Ἀγωνιστῶν ὑπό τόν Πολέμαρχο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί πάντων τῶν

συγκροτησάντων τό πρῶτο Ἑλληνικό Στρατόπεδο στό Πάπαρι. Ἀκολούθησε

κατάθεση στεφάνων ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν πολιτικῶν, ἀστυνομικῶν καί

στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός της ἡμέρας, ἐνῶ οἱ

ἐκδηλώσεις ἔκλεισαν μέ παραδοσιακούς χορούς στήν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ

ἀπό τό Χορευτικό Τμῆμα τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἁπανταχοῦ Παπαραίων καί μέ

τήν προσφορά γλυκισμάτων καί ἀναψυκτικῶν στούς συμμετέχοντας.

+π.Ι.Σ.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Φωτογραφίες : Λευτέρης Ζαχαρόπουλος

00-40-70-90-200-300-360-370-550-590-620-630-650-690-700-720-760-790-810-880-890-900-970-990-1010-1050-1120-1140-1150-1180-1200-1210-1270-1290-1420-1460-147