Η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στην Τρίπολη

 

Κλῆρος καὶ λαός, σὲ ὄλες τῖς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ἔψαλαν τὸ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τέλεσε την Κυριακή τοῦ Πάσχα 8 Ἀπριλίου 2018 τὴν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Εὐσεβεῖς Χριστιανοί, ἄρχοντες καί ἐκπρόσωποι τῶν Σωμάτων ἀσφαλείας ἀπὸ νωρὶς προσέτρεξαν στην Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἐν συνεχείᾳ συμμετείχαν μὲ εὐλάβειᾳ στήν Θείᾳ Λειτουργίᾳ, ὅπου καὶ κοινώνησαν τὸ Τίμιο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Ἀναστᾶντος Χριστοῦ μὰς.

 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

 

 

Πρός 

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες  καί τόν εὐσεβῆ Λαόν  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας 

 

Τέκνα μου ἐν Κυρίω ἀγαπητά,

Στήν ἐποχή μας πού τό χαρακτηριστικό της γνώρισμα εἶναι ἡ σύγχυσις καί ἡ ἀκαταστασία καί πρό πάντων ὁ φόβος καί ἡ ἀγωνία, ἐμφανίζονται σύγχρονοι διδάσκαλοι καί πολιτικοί διαφωτιστές πού ἀγωνίζονται νά μᾶς ἐπιβάλουν μίαν νέαν τάξιν πραγμάτων καί μᾶς παρουσιάζουν θολά καί ἀκατανόητα ἰδεολογήματα καί ὁράματα ὡς σωστικά φῶτα πού θά ἀφυπνίσουν τίς ἀνθρώπινες συνειδήσεις γκρεμίζοντας κάθε ἔννοια ἠθικῆς ἀξίας καί ποιότητος ζωῆς.

Σ’ αὐτήν τή σαθρή καί ἀνέρειστη ἀνθρωποκεντρική πραγματικότητα ἔρχεται ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καί προβάλλει ὡς γενονός ἑορτασμοῦ τό Πάθος καί τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ.

Ταῦτα πού γιά ὡρισμένους ἀποτελοῦν προκλητικό κήρυγμα μωρίας καί σκανδάλου, σέ ἄλλους φαίνονται «ὡσεί λῆρος τά ρήματα αὐτά» ἐνῶ σέ κάποιους τρίτους προκαλοῦν ἀπιστία καί φόβο, ὅπως ἀκριβῶς τό τονίζει καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος «ὁ λόγος τοῦ Σταυροῦ τοῖς μέν ἀπολυμένοις μωρία ἐστί».

Γιά ὅσους ὅμως καθ’ ἑαυτούς θαυμάζουν τό γεγονός «τοῖς δέ σωζομένοις δύναμις Θεοῦ ἐστί», βλέπομε τόν Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστόν διά τό πάθημα τοῦ θανάτου «δόξῃ καί τιμῇ ἐστεφανωμένον» χαιρόμεθα καί πανηγυρίζομε «ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος», γεμίζομε μέ φῶς μαζί μέ τόν οὐρανό, τή γῆ καί τά καταχθόνια καί μέ καθαρές τίς αἰσθήσεις βλέπομεν «Χριστόν ἐξαστράπτοντα καί χαίρετε φάσκοντα» καί ὁμολογοῦμεν καί κηρύσσομεν «Χριστόν ἐσταυρωμένον Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἕλλησι δέ μωρίαν, αὐτοῖς δέ τοῖς κλητοῖς Ἰουδαίοις τε καί Ἕλλησι Χριστόν Θεοῦ δύναμιν καί Θεοῦ σοφίαν».

 

χ ρ ι σ τ ο ς  α ν ε σ τ η ! 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Φωτογραφίες : Λευτέρης Ζαχαρόπουλος

0-20-30-40-100-130-170-320-360-430-440-480-490-640-730-83