Μέ κάθε λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος στό ὁμώνυμο Ἐξωκκλήσιο τοῦΜητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, στό λόφο ἄνω τῆς Τριπόλεως.

Τό Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018, τό ἀπόγευματελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Παρόντες στήν ἱερά Ἀκολουθία ἦταν τά μέλη τοῦ Δ/Σ τοῦ Κυνηγητικοῦ Συλλόγου Τριπόλεως, καθώς ὑπό τήνἐποπτεία τοῦ Συλλόγου τυγχάνει ὁ Ἱερός Ναός.

Πλῆθος κόσμου, άρχόντων ἐκ Τριπόλεως καί ἀλλαχοῦ, φίλοι τοῦ Συλλόγου, συμμετεῖχαν στήν πανήγυρη, ἐνῷ στότέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ προσφέρθηκαν νηστήσιμα γλυκίσματα πρός ὅλους.

Τήν ἑπομένη, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 25η Φεβρουαρίου 2018, τή Θεία Λειτουργία καί τήνἈκολουθία τῆς Ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων στόνὡς ἄνω Ἱερό Ναό θά τελέσει ὁ Ἀρχιερατικός ἘπίτροποςΤριπόλεως Ἀρχιμ. Βενέδικτος Καρύδης.

Τί σημαίνει, ὅταν λέμε ὅτι ἑορτάζομε τό διά κολλύβων θαῦμα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος;

Γνωρίζουμε ἀπό τήν ἐκκλησιαστική μας Παράδοση, ὅτι ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης (3ος-4ος αἰ.), γνωρίζοντας ὅτι οἱ Χριστιανοί καθαρίζονται μέ τή νηστεία κατά τήνπρώτη ἑβδομάδα τῆς ἁγίας Σαρακοστῆς (ΚαθαράἙβδομάδα), θέλησε νά τούς μολύνει, γιά νά μήνἐπιτευχθεῖ ἐκ μέρους τους ὁ σκοπός τῆς νηστείας, πού ἔκαναν. Ἀποφάσισε, λοιπόν, καί διέταξε ὥστε κρυφά ὅλες οἱ τροφές στήν ἀγορά νά ραντισθοῦν μέ αἵματαεἰδωλολατρικῶν θυσιῶν, μέ μόνο σκοπό τή μίανση τῶντροφῶν τῶν Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς ἐκείνης. Ὅμως, ὁπανάγαθος Θεός, μέ τή μοναδική Του δύναμη καί μέ τήθεία ἐνέργειά Του, φρόντισε ὥστε νά φανεῖ στόν ὕπνοτοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Εὐδοξίουὁ Μάρτυρας Θεόδωρος καί φανέρωσε τήν δολιοφθορά, πού εἶχε πράξει ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης. Παρήγγειλε ὁἍγιος, μέσῳ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Εὐδοξίου, νάἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοί καί νά μήν ἀγοράσουντρόφιμα ἀπό τήν ἀγορά, ἀλλά νά ἀναπληρώσουν τήντροφή τους βράζοντας σιτάρι καί νά φᾶνε μόνο ἀπόαὐτό, τά λεγόμενα κόλλυβα, ὅπως τά ἔλεγαν στάΕὐχάϊτα. Ἔτσι καί ἔγινε. Οἱ Χριστιανοί ἐνημερώθηκανκαί ὁ ἄδικος στόχος τοῦ εἰδωλολάτρη αὐτοκράτοραἸουλιανοῦ ματαιώθηκε. Τό δέ Σάββατο, ὁ εὐσεβής λαός, πού διαφυλάχθηκε ἀμόλυντος κατά τήν Καθαρά Ἑβδομάδα, ἀπέδωσε εὐχαριστίες στόν Μάρτυρα ἅγιοΘεόδωρο. Ἀπό τότε μέχρι καί σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τελεῖ κάθε ἔτος τήν ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, πρός δόξα Θεοῦ καί τιμή τοῦ Μάρτυρα ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

  • π. Ι.Σ.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

00-20-40-60-90-100-120-140-170-32