‘Εκτακτη Σύναξις Εφημέριων Στην Ι. Μ. Καλαβρύτων

 

Κατόπιν Προσκλήσεως τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, προσκαλούνται οι Ευλαβέστατοι Εφημέριοι της Ιεράς Μητροπόλεως εις έκτακτον Σύναξιν ως ακολούθως:

Τήν Δευτέραν 12ην Νοεμβρίου λήγ. έτους και ώραν 12.30΄ μ.μ. οι Εφημέριοι της Επαρχίας Καλα-βρύτων στο Ίδρυμα «Καλλιμανοπούλειον Εκ-κλη-σιαστικόν Διακονικόν Κέντρον» των Καλαβρύτων.
Τήν Τρίτην 13ην Νοεμβρίου λήγ. έτους και ώραν 12.30΄ μ.μ. οι Εφημέριοι της Επαρχίας Αιγιαλείας στο Ίδρυμα «Αγάπης Μέλαθρον Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑ-ΛΑΜΠΟΣ» του
Αιγίου. Θέμα της Συνάξεως: Ενημέρωσις πρωτίστως μεν περί της επικειμένης
Συμφωνίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, της αφορώσης εις την σύστασιν
νέου Φορέως, όστις και θα αναλάβη την μισθοδοσίαν του ιερού
Εφημεριακοῦ Κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώς και των λοιπών
σχετικών προτάσεων της Πολιτείας.

Μετά το πέρας της Συνεδρίας ο σεπτός ημών Ποιμενάρχης θα
παραθέση Επετειακόν Γεύμα προς τιμήν των Αιδεσιμωτάτων Εφημερίων και
πολυτίμων Συνεργατῶν αυτού εις την διαποίμανσιν της ἐμπιστευ-θείσης
Αυτώ νοητής νηός της τοπικής ημών Εκκλησίας, τ.ε. της Ιεράς ημών
Μητροπόλεως, καθώς την 19ην Νοεμβρίου συμπληρούνται τεσσαράκοντα
(40) ἔτη της Διακονίας Του ως Ποιμενάρχου Ημών (19.11.1978-1.11.2018).
Εἰς το επετειακόν αυτό Γεύμα ἔχουν προσκληθή να συμμετάσχουν
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ και οι κ. κ. Δήμαρχοι των Επαρχιών Καλαβρύτων και
Αιγιαλείας κ.κ. Λαζουράς και Παναγόπουλος αντιστοίχως, ως εκπρόσωποι
του Χριστεπωνύμου Πληρώματος της τοπικής ημών Εκκλησίας.
Εις το τέλος του Γεύματος ο Σεβασμιώτατος εις ανάμνησιν της αγαστής
συνεργασίας Του μετά των Αιδεσιμωτάτων Εφημερίων, αλλά κα και ως
πατρικήν ευλογίαν θα προσφέρη εις ένα έκαστον το βιβλίον
«Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΤΙΣΙΑΝΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ » εκ των Εκδόσεων της
Αδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» με ειδικήν αφιέρωσιν .

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως