ÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÕÌÖÉÏÕ--ÓÔÁÕÑÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Η Ακολουθία των Παθών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών

 

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών χοροστάτησε στην ακολουθία των Παθών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Συγχοροστάτησαν οι Επίσκοποι Θεσπιών κ. Συμεών, Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής και Ανδρούσης κ. Κωνστάντιος.

Μετά την Ακολουθία ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε σε όλους καλή Ανάσταση.

Πηγή : ecclesia.gr

ÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÕÌÖÉÏÕ--ÓÔÁÕÑÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÕÌÖÉÏÕ--ÓÔÁÕÑÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÕÌÖÉÏÕ--ÓÔÁÕÑÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÕÌÖÉÏÕ--ÓÔÁÕÑÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÕÌÖÉÏÕ--ÓÔÁÕÑÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÕÌÖÉÏÕ--ÓÔÁÕÑÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÕÌÖÉÏÕ--ÓÔÁÕÑÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÍÕÌÖÉÏÕ--ÓÔÁÕÑÙÓÇ ÔÏÕ ×ÑÉÓÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ